RTG zębów

Oferta badań

Zapraszamy na prześwietlenia RTG punktowe zębów. Prześwietlenia wykonywane są metodą analogową, tj. pacjent otrzymuje wynik badania na kliszy.
Zdjęcia wykonywane są bez uprzedniej rejestracji, a wynik wydawany jest w ciągu kilkunastu minut.
Diagnostykę RTG zębów oferujemy zarówno pacjentom kierowanym przez stomatologów posiadających umowę z NFZ, jak też kierowanym prywatnie.


Badania rentgenowskie zębów wykonujemy aparatem RTG punktowym KODAK 2200.
Zarówno gabinet jak i aparat RTG zębów posiadają wszelkie dopuszczenia i atesty określone aktualnymi przepisami, jak też przechodzą regularne kontrole uprawnionych instytucji.
 

Diagnostyka

Słowo rentgen występujące w zdaniu, które często słyszymy na wizycie u stomatologa: „Proszę wykonać rentgen górnej prawej czwórki” oznacza procedurę diagnostyczną, która pokaże lekarzowi to, co niewidoczne gołym okiem. Zdjęcie zębowe, zwane bardziej profesjonalnie punktowym, to bardzo popularne narzędzie służące do obrazowania (uwidocznienia) pojedynczych zębów lub rejonu wyrostka zębowego. Obraz punktowy ma zazwyczaj rozmiar 3x4 cm, ale stosowane są też inne formaty. Zdjęcia punktowe są wykonywane w profesjonalnych pracowniach diagnostyki obrazowej.

Rentgen punktowy oznacza tutaj aparat rentgenowski, czyli niewielkie urządzenie emitujące na tyle małą ilość promieniowania rtg, żeby wytworzyć zdjęcie punktowe. Podczas badania punktowego pacjent siedzi w fotelu (specjalnym do wykonywania zdjęć).
W naszej pracowni zdjęcia punktowe wykonywane są na filmach rentgenowskich, zwanych inaczej kliszami;

Po czynnościach związanych z odpowiednim umieszczeniem detektora w jamie ustnej wykonujący zdjęcie oddala się od badanego i zza osłony wykonuje naświetlenie poprzez przytrzymanie przycisku wyzwalacza, który steruje aparatem rentgenowskim. Promieniowanie w ułamku sekundy (dokładnie od 0,5 do 0,02 sekundy) przenika przez tkanki pacjenta, powodując powstanie na detektorze obrazu rentgenowskiego.

Przy użyciu detektorów w postaci kliszy, powstaje obraz utajony, który należy wywołać umieszczając film rentgenowski w urządzeniu zwanym ciemnią automatyczną. Proces taki trwa około 10 minut i polega na zanurzaniu filmu w odczynnikach chemicznych, płukaniu i suszeniu, aby otrzymać trwały obraz na kliszy.